INFORMACJE O HB-EL ENERGETYKA

W budowie .....

USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE

DORADZTWO TECHNICZNE

PROJEKTOWANIE SIECI

Budowa i modernizacja oraz remonty sieci energetycznych kablowych i napowietrznych.

Budowa stacji transformatorowych kontenerowych i napowietrznych.

Budowa i modernizacja urządzeń oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji ulicznej.

Budowa kanalizacji kablowych teletechnicznych i sygnalizacyjnych.

Wykonywanie instalacji elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych domów.

Nadzory inwestorskie w zakresie robót elektrycznych.

Kierowanie robotami elektrycznymi.

 

 

 

Wykonywanie projektów elektroenergetycznych w zakresie sieci kablowych i napowietrznych od 0,4 kV do 110 kV.